Berättarbuss

10407022_699943456734533_8572731279037658978_n

Det här är mitt Sverige  – en buss full med ungas berättelser!

 

Vi har valt att göra en särskild satsning på att vara där unga är; på gatan, i förorter, i skolor, festivaler, moskéer, kyrkor, tempel, och på fritidsgårdar. Genom att använda oss av en Berättarbuss kan vi lätt förflytta oss efter önskemål och behov. För att jobba förebyggande där det behövs.

TFS använder sig av street metoder där vi utbildar unga och tar vara på deras berättelser. Under rubriken Det här är mitt Sverige dokumenteras ungas erfarenheter genom film, blogg och youtubeklipp. Unga med olika bakgrunder får på så sätt en möjlighet att skapa en röst, berätta om sina erfarenheter och nå ut i andra sammanhang och människor. Berättelserna används även av projektet för att påverka och informera olika målgrupper: politiker, föräldrar, religiösa ledare och lärare så att de kan förstå mer om ungas situation och vad de behöver.

Berättarbussen finns i Stockholm och med hjälp av den har vi också möjlighet att åka ut till andra delar av Sverige för att hålla föredrag, workshops och finnas med på evenemang med vår monter.

Vill du ha besök av oss kontakta Sudhagar Raghupathy. Du kan se var i Sverige vi befinner oss genom att följa vårt körschema som vi kontinuerligt uppdaterar.

För körschema se kalendarium