29 aug - Okategoriserade

Information gällande skolworkshop

-”Genom de personliga berättelserna lärde jag mig sån’t som inte går att läsa sig till i en bok” – Julia, 17

-”Jag trodde att ni i TFS skulle vara mer osams men man märker att likheterna överväger olikheterna” – Fredrik, 18

-”Det här var inte vad jag förväntade mig – det var MYCKET bättre!” – Abi, 18

Vilka är vi? Tillsammans för Sverige är ett interreligiöst/-kulturellt ungdomsprojekt med bas på Fryshuset, Stockholm. Vår kompetens efterfrågas av bland annat skolor, kommuner och samfund. Gemensamt för dessa är en önskan om att inleda eller fördjupa sitt arbete kring religiös/kulturell mångfald. Genom vår berättarbuss tar vi oss ut till olika ställen för att möta unga där de befinner sig, håller utbildningar, workshops och arrangera konferenser.

Varför? I samhället finns en utbredd segregation mellan människor och grupper. Vi behöver mötas över gränser för att på bästa sätt skapa förståelse och tolerans, motverka rasism och minska missförstånd. Tillsammans för Sverige vill bidra till ett inkluderande samhälle.

Vad erbjuder vi? Vi har ett 25-tal workshops och övningar att erbjuda beroende på hur mycket tid vi kan ta klassen i anspråk.  I vårt vanligaste skolprogram som kan sträcka sig över ett eller ett par lektionspass är huvudingrediensen en workshop som bygger på ”Storytelling”. Tre ungdomar med bakgrund i olika religiösa traditioner delar med sig av sina personliga berättelser om hur det är att leva som hindu, jude, muslim, kristen, humanist etc under vardera 5 minuter.

Därefter följer en frågestund i klassen som leds utifrån vår KLICK- metod som har fokus på:

K – Kunskap; vilka nya kunskaper har jag fått?

L – Likheter; vilka likheter kan jag se?

I – Intresse; vad intresserade mig i berättelsen och vad vill jag fråga om?

C – Chans; ibland måste man ge någon en chans, vad kan hända då?

K – Komplext; har mina fördomar om någon/något utmanats?

Vi är noga med att skapa ett ”safe space” -en ram för hur man ställer frågor och samtalar på ett respektfullt sätt tillsammans med klassen. Tanken att ha en god attityd gentemot mot varandra även när man inte kommer överens genomsyrar hela vår verksamhet.

Vad bör man tänka på innan? Vi utför helst våra workshops klassvis då vi har sett att ett sådant format, snarare än aulaframträdande, främjar elevernas deltagande. Genom telefon- eller mailkontakt innan besöket får lärare gärna framföra speciella önskemål eller delge om det finns särskilda utmaningar att ta hänsyn till i klassen. Vi uppmuntrar lärare att i förväg informera eleverna om besöket från Tillsammans för Sverige så att de i stora drag vet vad som kommer att ske.

Vi utvärderar ständigt och får mycket feedback. Projektet har uppmärksammats i radio såväl som i tidningar och exempelvis i lärarnas tidskrift Pedagogiska Magasinet

Vi arbetar hela tiden med att förbättra arbetet. Efter varje workshop har elever, unga och lärare som deltagit fått fylla i en enkät. Vi kan se att under början av året svarar 45% att workshopen de deltagit i var mycket givande och 82 %  menade att de fått nya kunskaper –men under hösten tyckte 66% att den var mycket givande och  så mycket som 97 % menade sig ha fått nya kunskaper. Ta gärna del utav enkäterna här.

För mer information ta kontakt med: ungdomskoordinator Sudhagar Raghupathy:

sudhagar.raghupathy@fryshuset.se eller telefon 073-950 24 39.

 

tillsammansforsverige.fyshuset.se