15 okt - NYHETER

Konferensen ”Tro, hopp och fördom” Dag 1

 

 ”Om vi ska kunna bygga ett samhälle tillsammans måste vi lära oss mer om olika religioner, för det är nyckeln till många unga människors liv idag.”

 

_Z8B9051 _Z8B9044

Maria Kjellsdotter Rydinger och Kajs Atallah inledde med att hänvisa till Fryshusets grundare Anders Carlberg, som tyvärr lämnade oss för ett år sedan, och uppmanade deltagarna att inte glömma hur religion kan vara en resurs.

 

Även ärkebiskopen Antje Jackelén. som inledningstalade, var inne på samma spår. Hon menade på att arbetet med religionsmöten inte är en hobbyverksamhet utan en kärnverksamhet för trossamfunden. Antje lyfte också frågan om religionens viktiga roll som den spelar i att utmana samhällsstrukturerna i många delar av världen, och även, icke att förglömma, i vårt eget samhälle. Hon gav även kritik till den svenska standardföreställningen att religiös- och kulturell mångfald är ett problem som ska integreras bort istället för att vara en tillgång att njuta och använda sig av. Samhällen som lyckas ta tillvara på sin mångfald är kreativare än de samhällen som inte lyckas med det.

 

Ärkebiskop Antje Jackelén

Ärkebiskop Antje Jackelén

Antje ger också en liknelse om hur mångfald skapar friktion; när man gnuggas mot varandra är det inte alltid trevligt. Men när det skapas friktion, uppstår också något annat, nämligen värme. Och ett samhälle som präglas av värme är bättre än ett samhälle som präglas av motsatsen, det vill säga kyla. Hon avslutade med att gratulera Fryshuset i efterskott på 30-årsdagen, något som även vi på Tillsammans för Sverige vill passa på att göra! Här kan ni lyssna på Antjes tal.

 

Dagens andra talare är professor och direktor för det dominikanska forskningscentret DSTS i Holland, Manuela Kalsky. Hon talade om hennes arbete i Nederländerna och arbetet med multimediasajten Nieuw Wij (New we) vars slogan är “connect the differences”. När hon talade beskrev hon den holländska kontexten och hur vi är förenade i samma strävan och engagerade i liknande diskussioner trots skillnaderna mellan länderna. Hon berättade också hur det finns liknande rörelser och initiativ som Tillsammans för Sverige som arbetar för ett nytt gemensamt och inkluderande vi. Detta väcker en strävan för oss inom TFS och ger oss mersmak för att börja samarbeta mer med andra liknande projekt runt om i världen. Här kan ni läsa Dr. Manuelas tal: 2014-10-10 Looking for a new we, website Fryshuset Stockholm-1

Dagen innehöll även två panelreflektioner. Under den första panelreflektionen diskuterades frågan om hur vi kan skapa gemensamma mötesplatser över religionens gränser, där bland annat mat och konst nämndes som två knytpunkter för möten.

 

Paneldeltagare

Paneldeltagare Dr. Manuela Kalsky, Marc Harris, Boudour Al hashmi och Tamanda Walker

 

Under den andra paneldebatten diskuterades vilka hinder och möjligheter det finns i det interreligiösa arbetet i  Sverige. Paneldeltagarna fick under reflektionen ge ett råd för ett bättre samhälle: Nyfikenhet, mod, intresse för andra personer, storsinthet och hyffs.

Detta var dock bara några av de punkter som berördes under reflektionen, och intresset från publiken var stort, med flertalet insiktsfulla frågor och berättelser. Vi fick höra berättelser både från de i panelerna och deras historier kring interreligiöst arbete, men även berättelser från människor från olika delar och samfund i Sverige och deras tankar. Något som de flesta verkade komma överens om var att visa ständigt respekt för sina medmänniskor, vara aktsam mot ens egna fördomar och utmana dem samt att inte vara rädd för att visa sin okunskap, så länge det sker på ett respektfullt sätt.

 

Dagen avslutades genom öppna disskutioner i samtalscirklar, varvat med musik och stand-up av komikern Aron Flam. Detta visar på att religion är något som genomsyrar flera dimensioner i samhället, och inte bara är bundet till de religiösa rummen som man kanske annars kan få bilden av. Religion är något som genomsyrar flera dimensioner i samhället, och det är först när vi vågar öppna upp och tala om oss själva och vår nästa som vi kan nå en ökad förståelse både om oss själva och samhället.

 

“Även om religion kan vara ett svårt ämne för många, även i trygga grupp som TFS harskapat för många av oss ungdomar, gäller det att vara ständigt vaksam mot sina egna fördomar som man ändå bär på. TFS ger oss dock ett forum för oss att våga skava mot varandra för att skapa den värme som faktiskt krävs för att vi ska förstå varandra.” – Sofia

 

_Z8B9142_Z8B9251

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vi vill tacka alla som var med och bidrog till dagarna på Fryshuset! Fler uppdateringar kommer..