27 apr - NYHETER

IC Thinking

IC Thinking

Efter en lång tids planering fick TFS i Uppsala besök den 2-6 april av en forskningsgrupp vid University of Cambridge. Under besöket höll de en intensivkurs som introduktion till Integrative Complexity Thinking (IC Thinking), vilket är en empiriskt validerad metod som förebygger konflikter och extremism. Besöket anordnades som uppstart för vidare samverkan och under dagarna fanns representanter från Tillsammans för Sverige, Exit, Uppsala Universitet, Gamla Uppsala församling och Uppsala kommun. Besöket sammanföll även med Uppsala universitets högre seminarium i Psychology of Religion och väckte intresse för att kontextanpassa metoden för Sverige. Efter det lyckade besöket finns det nu planer på att inleda ett samarbete mellan forskningsgruppen från University of Cambridge och avdelningen för Psychology of Religion vid Uppsala universitet för att plocka fram pilotstudier som kan genomföras med hjälp av Tillsammans för Sverige och Fryshuset. Besöket kunde anordnas med stöd från Tillsammans för Sverige,Ibn Rushd, Sensus och Svenska kyrkan.

 

ICT_uppsala