16 sep - NYHETER

Soul Sisters

Är du tjej mellan 14-20 år? Bor i Stockholm? Vill du vara med i en tjejgrupp som lägger stort fokus på empowerment, identitet och viktiga frågor som normer, relationer och rasism?

2016_09 FB inlägg

 

 

Soul Sisters – en interreligiös/-kulturell tjejgrupp

Hur förstår vi varandra? Hur lever vi tillsammans? På vilket sätt kan vi arbeta för ett mer tolerant och normöverskridande klimat? Soul Sisters är ett projekt som syftar till att skapa en inkluderande mötesplats för tjejer. Vi bygger broar över kulturer, religioner och normer och jobbar interkulturellt, interreligiöst och intersektionellt. Därmed gör vi ett aktivt arbete för normkritiskt tänkande. Detta sker med stöd av United Sisters och Tillsammans för Sverige. Som deltagare får du erfarenheter inom ledarskap, grupparbete, ansvar, interkulturella och interreligiösa verktyg och empowerment!

 

 

 

 

Vill du vara med? Fylla i detta formulär:

https://docs.google.com/forms/d/1KNp1xtJ9PMushAWm2vUViToNDjgRrP7iBQR3D9AJDws/viewform

Följ oss på Facebook:

https://www.facebook.com/soulsistersstockholm/ 

Eller kontakta Jana och Mona på:

soulsisters.stockholm@gmail.com

 

Vad vi ska göra:
2016_09 schema i jpg