Religionsmottagning

Idén med religionsmottagningen är att träffa unga där unga är. En religionsmottagning är en flexibel och öppen plats dit unga kan söka sig med sina funderingar omkring livsåskådning, religion, andlighet, etik, och moral. Där kan vi också snabbt komma i kontakt med unga som lever eller riskerar att hamna i någon form av utanförskap. Syftet är också att öka och förbättra kunskapen om religion och livsåskådning.

Målgrupp:

Religionsmottagningen vänder sig alltså till unga som är intresserade och nyfikna på religion och livsfrågor men också till de som vill ha kontakt med vuxna. Det finns idag få platser där unga kan träffa vuxna och samtala utifrån den livs-situation de befinner sig i. För många är religion en viktig identitetsmarkör som kan behöva bearbetas utifrån olika perspektiv. Genom religionsmottagningen får unga möjlighet till kontakt med vuxna som har liknande erfarenheter kring frågor om identitet och religion i Sverige.

Genomförande/metod:

Religionsmottagningen är flyttbar och kan lätt sättas upp på skolor, öppna fritidsverksamheter, arbetsplatser, och där unga träffas.

Genom den får TFS en unik möjlighet att lyssna in vilka frågor som är angelägna för ungdomar. Med det som utgångspunkt är TFS i ständig utveckling med att ta fram fungerande metoder och arbetssätt i interreligiös dialog. Religionsmottagningen är en av de plattformar där vuxna och ungdomar möts och bidrar med sina personliga upplevelser och erfarenheter.

För mer information eller bokning av religionsmottagningen kontakta Sudhagar Raghupathy