Utbildning

TFS skräddarsyr olika utbildningar, worskshops och föredrag inom skilda områden, exempelvis introduktion i interreligiöst arbete, metoder, storytelling, normkritik, mänskliga rättigheter och hur man praktiskt gör när man samarbetar över religionsgränserna.

I Stockholm, Göteborg och Malmö erbjuds varje termin en interreligiös utbildning för ledare över 17 år. Det är en utbildning i interreligiösa metoder, religion och mänskliga rättigheter som ger deltagarna kompetens att själva leda workshops med hjälp av TFS metoder.

I utbildningarna ligger fokus inte främst på att deltagarna ska lära sig så mycket som möjligt om andras religioner, utan på hur man skapar möten, plats för dialog och social aktivism över olika kulturella och religiösa gränser.