Interreligiös och interkulturell utbildning

Tillsammans med 20 unga med olika religiös/kulturell bakgrund har vi utvecklat och anpassat våra pedagogiska verktyg för att tillhandahålla grundläggande interreligiös och interkulturell utbildning för ungdomsledare och organisationer.

Vi har även haft erfarenhetsutbyte  och fått feedback och hjälp av internationella samarbetsorganisationer; Three Faith Forum i London, den franska organisationen CIEUXdet interreligiösa centret i Leicester, och Faith House Manhattan i New York.

Under 2012 har nästan 2 700 unga varit i kontakt med projektet. Genom vägledning och diskussion levererar TFS skräddarsydda utbildningar och hjälper grupper att utveckla effektiva och hållbara metoder för interkulturell dialog. Tillsammans för Sverige kan erbjuda utbildning för att stödja ledare, nätverk, eller för att förbättra befintliga ledarprogram.

Alla våra utbildningar:
– Anpassas efter gruppens behov
– Använder medverkansbaserade metoder för att engagera och inspirera
– Levereras av sakkunniga handledare

Utbildningsalternativ:

1) Utveckla och planera interreligiösa- och kulturella aktiviteter.

Att utföra aktiviteter som ger människor möjlighet att föra dialog över gränserna är viktigt för att bygga motståndskraftiga relationer och kan vara otroligt givande. Men de bästa interreligiösa/interkulturella samarbeten kräver en hel del eftertanke och förberedelser. Genom Tillsammans för Sveriges erfarenhet, vill vi hjälpa samhället, arrangörer och grupper att överväga:

– Målen för olika interreligiösa/interkulturella aktiviteter.
– Metoder, aktiviteter och tips för att skapa meningsfull interkulturell samverkan.
– Kunskap om andra religioner, trosuppfattningar och kulturer.
– Ta hänsyn till och respektera olika religiösa behov såsom matlagar och bönestunder.

2) Facilitering av interkulturell/interreligiöst arbete.

Kan ord verkligen förändra världen, eller är det bara snack? Vi tror att rätt förberedelser skapar mer ändamålsenlig dialog, och att bra dialog kan förändra människors sätt att tänka, kommunicera och agera. Genom utbildning kan både handledare och experter få praktiska kunskaper och verktyg för att få ut det bästa från interreligiösa/interkulturella diskussioner och leda workshops på ett tryggt och genomarbetat sätt. Vi går igenom:

– Hur skapar man en trygghetsplattform  och underhåller ett ”safe space” för diskussion och dialog.
– Vad är interreligiös/interkulturell arbete? Vad är en interkulturell facilitators roll?
– Modeller för att diskutera känsliga och kontroversiella frågor.
– Hur  man kan locka fram den samlade kunskapen om andra religioner, trosuppfattningar och kulturer ur en grupp.
– Vikten av eftertanke – notera hur interkulturella erfarenheter förändrar och utmanar olika
deltagare.
– Hur man kan hjälpa människor att förstå komplexiteten bakom gemensamma antaganden och stereotyper.
– Odla en tro och kultur baserad på förståelse för olikhet och mångfald.
– Undervisning om hur man hanterar kontroversiella frågor .
– Träning i att tala inför grupper.

3) Skolprogram/workshops

Vi har utvecklat en välfungerande praxis för utbildning i skolor eller grupper med olika religiös/kulturell bakgrund. Vi kan visa på olika slags modeller som kan användas i klassrum och under studiedagar. Detta innefattar bland annat:

– Berättarteknik – egen ”story telling”.
– Undervisning om hur man hanterar kontroversiella frågor.
– Odla tro- och kulturbaserade ledare, utbildare och nätverk.
– Träning i att tala inför grupper.
– Hur man kan engagera även ”svårare” publik utifrån vårt ramverk för berättande.
– Visa på komplexiteten i olika situationer.

4) Stödja ledare, nätverk, eller för att förbättra befintliga ledarprogram.

Tillsammans för Sverige kan erbjuda utbildning för att stödja ledare, nätverk, eller för att förbättra befintliga ledarprogram. Vi  använder metoder och verktyg från övriga program men kan även bidra med:

– Logistik för att hantera en ledarskapsutbildning och skapa nätverk.
– Utforska modeller för ledarskapsrekrytering, bibehållande och belöning.
– Utarbeta en plan för att engagera skolor och kyrkor.
– Verktyg för att svara på frågor på ett effektivt och lyhört sätt.

Är du intresserad av att vi ska anordna en utbildning för din grupp? Maila oss information om gruppens storlek och eventuella andra önskemål så återkommer vi med en offert. Har du andra frågor – kontakta Maria Kjellsdotter Rydinger.