Interreligiös utbildning Göteborg

Genom denna utbildning i interreligiösa metoder, religion och mänskliga rättigheterna kommer du att få kompetens att kunna leda unga med olika religiös/kulturell bakgrund. Förhoppningsvis kommer du också göra en inre resa tillsammans med andra människor av olika bakgrund.

Utbildningen är framtagen av en imam, präst, hinduisk ledare, judisk ledare och en grupp av unga med olika religion, tro och livsåskådning. Vi har även samarbetat och utbytt erfarenheter med andra länder och organisationer kring utbildningen. Studieförbundet Sensus har deltagit i processen.

Utbildningen riktar sig till dig:

– Som är ledare eller engagerad ungdom som är över 17 år.

– Som ser religion och livsåskådningar som en möjlighet att bygga broar och dialog mellan olika grupper i samhället.

– Som vill arbeta för att rasera fördomar och stereotypa bilder av människor med annan bakgrund än din egen.

– Som vill utmana dina egna föreställningar och bilder av andra och dig själv.

Utbildningen kommer ge dig:

– Verktyg att reflektera kring religionens roll i vår svenska demokrati.

– Förståelse för komplexiteten bakom fördomarna vi bär om andra människor.

– Metoder som hjälper dig att hantera känsliga och kontroversiella frågor så att du kan leda interreligiösa samtal och workshops.

– Dialogprocesser med unga och ledare som har annan bakgrund/ religion än din egen.

– Möjlighet att utöka ditt kontaktnät genom möten med andra unga både från Sverige och från andra internationella interreligiösa organisationer.

– En certifiering där du får ett bevis på att du deltagit i utbildningen.

Utbildningens upplägg:

Egna studier kommer att varvas med föreläsningar, gruppövningar, diskussioner och praktisk tillämpning av dina kunskaper och olika interreligiösa metoder.

Utbildningen kommer att hållas på Fryshuset, men också i olika religiösa miljöer runt om i Stockholmsområdet.

Utbildningen omfattar 10 utbildningskvällar och en utbildningshelg på kursgård.

TFS har under ett år drivit ett metodutvecklingsarbete tillsammans med en grupp av unga med olika religiös bakgrund för att ta fram dialogmodeller och interreligiösa metoder. Vi kommer även hämta inspiration från våra internationella samarbetsorganisationer; Three Faith Forum 3FF i London, den franska organisationenCIEUX, det interreligiösa centret i Leicester och Faithhouse Manhattan i New York.

Under utbildningen kommer vi på olika sätt beröra tre områden:

1.    Tolkningstraditioner, syn på religioner och mänskliga rättigheter.

Vi tar tillsammans fram grundläggande kunskaper och belyser olika tolkningstraditioner både vad gäller religion och mänskliga rättigheter. Hur hänger religionen och de mänskliga rättigheterna ihop? Hur ser min religiösa identitet ut? Finns det situationer där det uppstår spänningar mellan religionsfrihet och mänskliga rättigheter?  Finns det situationer där religion skaver mot samhällets normer och tvärtom: finns det situationer när samhället skaver mot religionens normer? Hur kan vi förhålla oss till varandras olika religioner på ett konstruktivt sätt?

2.    Metoder i hur man leder interreligiös dialog. Genom olika interreligiösa övningar och metoder tränar vi oss i att skapa en trygghetsplattform, leda interreligiösa workshops, moderera en bra diskussion. Vad bör man tänka på som interreligiös ledare? Hur blir man medveten om sina fördomar? Hur kan man göra en ohjälpsam fråga till en hjälpsam? Vad kan vi lära oss av våra olikheter och vad har vi gemensamt?

3.    Vad vi kan göra tillsammans. Att planera interreligiösa aktiviteter. Genom att göra olika aktiviteter, laga mat, ordna fest, se på film, besöka varandras religiösa miljöer lär vi känna varandra bättre. Men vad behöver vi tänka på för att så många som möjligt ska känna sig inkluderade? Hur planerar vi och genomför en aktivitet? Hur är man en bra gäst och en bra värd? Vad lärde vi oss om varandra