Interreligiöst råd

Det interreligiösa rådet är ett bra första steg för dig som vill få en inblick i vilka frågor Tillsammans för Sverige arbetar med. I rådet kan du komma med dina idéer och träffa andra intresserade. Har du en idé för en aktivitet eller ett projekt som du vill vara med och arrangera och genomföra är den här ungdomsgruppen perfekt för dig. Här kan du möta andra som också vill vara med och engagera sig, kanske för just din idé? Vi hjälper och coachar varandra så att projekten förverkligas och på köpet lär du känna både dig själv och andra.

Den interreligiösa ungdomsgruppen är en öppen grupp för dig som vill påverka och engagera dig i Tillsammans för Sverige och arbeta för ett öppnare, mer tolerant samhälle inom projektets ramar. Möten sker en gång i månaden på Fryshuset. Varje termin träffas ungdomsgrupperna runt om i Sverige för ett rådslag där vi bollar lite större idéer med varandra och får inspiration och kraft av varandra. Du representerar bara dig själv och det enda kravet är att du är under 30 år.

Anmäl dig till sudaghar.raghupaty@fryshuset.se

Varmt välkommen!