10 Oct
 
11 Oct

Konferens: Tro, hopp och fördom

Under tre år har projektet Tillsammans för Sverige arbetat för att ta fram olika metoder kring hur man kan arbeta interreligiöst. Nu lanserar vi vår metod- och inspirationsbok i samband med en konferens. Under konferensen vill vi både vill ge exempel på olika konkreta metoder men också ge plats för andras erfarenheter av interreligiöst arbete i Sverige och olika delar av världen.

 

Fredagens konferensdag riktar sig till dig som främst vill lyssna och ta del av olika föredrag och erfarenheter av interreligiöst arbete. Inbjudna gäster är bland andra:

Antje Jackelén, ärkebiskop i Sverige. 

Manuela Kalsky, professor och direktor för det dominikanska forskningscentret DSTS i Holland, som av många anses vara en nytänkare med stor kunskap och erfarenhet av religions- och kulturmöten.

Lamia El Amri, aktiv i Sverige och ordförande för European Forum of Muslim Women, som arbetar både mot fördomar om muslimska kvinnor och för kvinnors rättigheter.

Zana Muhmmad, projektledare på Interreligiösa Centret i Göteborg.

Tamanda Walker, projektledare från TFS samarbetsorganisation Three Faiths Forum i London.

Aron Flam, ståuppkomiker.

Behrang Miri, musiker och samhällsdebattör.

Lördagen riktar sig till dig som vill ta del av interaktiva metoder. Unga från TFS och ledare från andra projekt delar med sig av olika metoder och erfarenheter i form av workshops.

 

Kostnad för konferensen inklusive lunch och fika: 300 kr för två dagar

Student och ungdom upp till 25 år: Gratis

Betalning görs antingen kontant på plats eller så får ni en faktura till er faktureringsadress.

 

 

Anmäl dig här

Ladda ner pdf med hela programmet och presentation av föreläsare här

 

Preliminärt program:

FREDAG 10/10  

9.30 Registrering, kaffe och mingel

10.00 Tillsammans för Sveriges grundare Maria Kjellsdotter Rydinger och Othman Al Tawalbeh hälsar välkomna och presenterar boken ”Tro, hopp och fördom”. Inledningstal av ärkebiskop Antje Jackelén.

10.30  Unga från TFS berättar om projektet och ger exempel på storytelling och KLICK metoden!

11.00 Looking for “a new we” – learning how to live together with people of different faith and worldviews med Dr. Manuela Kalsky.

11.45  How can we negotiate a space for collaboration over religious borders? Panelreflektion kring föreläsningen, Lamia El Amri, Marc Harris och Tamanda Walker.

12.30 LUNCH och möjlighet att delta i fredagsbön som leds av Imam Othman al Tawalbeh

13.30  Möte med heliga texter, unga och musik med Tommie Sewón.

14.00  Möjligheter och hinder i det interreligiösa arbetet i Sverige. Vad finns det för erfarenheter och hur kan vi gå vidare? Panelsamtal med; Max Stockman från SST, Lamia El Amri, Maria Kjellsdotter Rydinger, Marc Harris, Karin Wiborn generalsekreterare SKR, och Zana Muhammad Interreligiösa centret.

KAFFE OCH MINGEL

15.30 Aron vs Gud – Kan vi skämta om allt? Stand up med Aron Flam.

16.00  Vad tar vi med oss? Hur går vi vidare? Reflektion kring dagen med Anneli Rådestad.

16.30  Unga från TFS, Tommie Sewón och Behrang Miri (med sällskap av Husam Taha från Vox Pacis) delar med sig av texter, musik och spoken word.

MODERATOR

Anneli Rådestad, journalist och reporter för Sveriges Radios Människor och Tro.

 

LÖRDAG 11/10 

10.00 Interreligiös bön – unga från olika religiösa traditioner leder oss i bön.

10.30-11.30 WORKSHOP PASS 1

Här finns möjlighet att välja en workshop där ledare och unga från olika organisationer berättar och låter oss pröva metoder. Val av workshop väljs på plats.

1) Tillsammans för Sverige – Hur talar man om det man inte vågar prata om? Erfarenheter av interreligiöst arbete och metoder för att bearbeta fördomar.

2) Toleransprojektet: ’Hur man bemöter intolerans i skolans värld’. Christer Mattson, grundare av Toleransprojektet.

3) Three Faiths Forum – How can we act together? Workshopen kommar att ledas på engelska.

11.30-12.30 WORKSHOP PASS 2 

1) Storytelling med Jerk Elmén från TFS – Hur kan man använda sin egen livsberättelse i det interreligiösa arbetet?

2) Vad är antisemitism ? – Jonathan Leman från Expo blandar övningar med metoder.

3) Vad är islamofobi? –  Hussein Hamad blandar övningar med metoder.

LUNCH – wraps, mingel och möjlighet till bön.

13.30-14.30 WORKSHOP PASS 3

1) Tillsammans för Sverige  Övningar i normkritiska dilemman.

2) Patrick Gruczkun från Anna Lindh Foundation – Vi och dom? En workshop om identitet och grupper. Om bilderna vi har av varandra och oss själva. Upplägget blandar enkla modeller, berättelser och övningar.

3) Three Faiths Forum – How can we talk about controversial issues? Focus on faith and beliefs.  

SAMMANFATTNING OCH AVSLUTNING

14.30-15.30  Vad har vi lärt oss? Vad behöver vi göra tillsammans?.

MODERATORER 

Kajs Atallah, Nesrin Ata och Jens Mollberger från Tillsammans för Sverige