Om TFS

Välkommen till Tillsammans för Sverige

”Tillsammans för Sverige” är en verksamhet på Fryshuset med inriktning på interreligiös vägledning och utbildning bland unga med syfte att motverka främlingsfientlighet, rasism och extremism. Projektet utgår från de mänskliga rättigheterna och vill visa hur religion kan vara en väg till integration och en växtkraft för unga i arbetet för fred och förståelse.

Övergripande mål:

  • Att åstadkomma en djupare förståelse för ”den andra” och undanröja missuppfattningar och fördomar mellan människor i samhället.
  • Att ge stöd och vägledning till unga som vill fördjupa sin tro och använda den som växtkraft i arbetet för fred och förståelse.
  • Att förebygga konfrontationer vid mötet mellan olika religioner och grupper i samhället för att motverka xenofobi, antisemitism, islamofobi, västfobi och kristofobi.
  • Att debattera och skapa förståelse kring kvinnors ställning i religionerna.
  • Att initiera samarbete med olika organisationer och samfund kring mångfald, demokrati och samlevnad.
  • Att skapa en fördjupad debatt och nyansering i media kring religioner.

Organisationen

I Tillsammans för Sverige arbetar företrädare från olika trossamfund tillsammans med unga ledare med olika religioner, kulturer och kompetenser. Projektet ingår som ett av flera olika sociala projekt inom Fryshusets verksamheter i Stockholm, Göteborg och Malmö. Kontaktnät och samverkan skapas över olika religions- och organisationsgränser såväl innanför som utanför Fryshusen.

TFS får bidrag från bland annat Allmänna Arvsfonden, Ungdomsstyrelsen, Stockholms stift, Gertrude och Ivar Philipsons stifelse, Hedlunds stiftelse och Sofia församling/Svenska kyrkan. Alla våra bidragsgivare kan du se här. Projektet söker regelbundet medel ur fonder och stiftelser men har även externa uppdrag. Vill du bidra eller sponsra projektet ta kontakt med Maria Kjellsdotter Rydinger.