Material

En ny forskningsartikel om Tillsammans för Sverige har gjorts av Johan Liljestrand från Gävle universitet.

www.tandfonline.com/eprint/bSkhQjssPd8g62dTwjkM/full

 

 

Studier och uppsatser om TFS och/eller interreligiöstarbete.

Här kan du läsa om det nordiska ”storytellingsamarbetet” mellan Norge, Finland och Sverige.

Här kommer Tillsammans för Sveriges (TFS) slutrapport till Allmänna Arvsfonden Klicka här: slutrapport TFS Arvsfonden med budget 2015

 

arv_logo_rgb (1)

 

 

 

 

 

 

 

3FF har nyligen släppt sin rapport där det nämns om vårt samarbete om hur man kan arbeta i skolor med interreligiösa frågor .

3ff encountering

 

 

 

 

 

 

 

Läs rapporten här

 

oslo

Ida Inkeri Bunaes – Kristen – muslimsk dialog

Skärmavbild 2014-11-17 kl. 14.10.55

En saga om en mycket ovanlig mamma och hennes många fantastiska barn. Hon kallas Världens Mamma och hennes barn finns i hela världen. Deras olikheter gör världen plats fylld av kärlek. Beställ boken här för 120 kr.

Konferensen ”Tro, Hopp och Fördom” -2014: Inledningstalet som gavs av Dr. Manuela Kalsky kan ni nå här nedanför;

2014-10-10 Looking for a new we, website Fryshuset Stockholm-1

 

 

Skärmavbild 2014-06-19 kl. 09.58.14

Jerk Elmén –  När Sanningar möts

Skärmavbild 2014-06-03 kl. 12.48.01

Återrredovisning till Allmänna Arvsfonden för år 2

 

Jenny Bonham-Carters masteruppsats; På ojämn mark lär vi oss att gå 

En studie av det interreligiösa arbetets möjligheter, hinder och kopplingar till mänskliga rättigheter utifrån Fryshusprojektet Tillsammans för Sverige.

 

Antisemitism och islamofobi – utbredning, orsaker och preventivt arbete.

Forum för levande historia har på uppdrag från Arbetsmarknadsdepartementet sammanställt en rapport om kunskaper om antisemitism och islamofobi, nationellt och internationellt.

  

 I vår tid – En ny relation mellan Judar och Kristna

Samarbetsrådet för Judar och Kristna

 ”När Samarbetsrådet för Judar och Kristna bildades i Stockholm den 6 maj 1979 var den judisk-kristna dialogen för många både något nytt, märkvärdigt och spännande. I program och studier lyftes kristendomens judiska rötter fram. Många kristna fick en ny syn på sin tro och många judar fick en ny syn på sin tro i förhållande till den kristna.”

 

 Tillsammans för Sveriges återredovisning till Allmänna Arvsfonden för första året 2012/2013

Hur går det i projektet? Hur har vi mött målen som sattes upp förra året? Vilka vägval har tagit i år? Hur blickar vi framåt?

 

Interfaith Muslim/Jewish Seminar: How can we foster a grass-root cooperation between Muslim and Jewish youth in the EU.

Rapport från Dina El Mahy: “Together for Sweden” Marrakech, Morocco 2012: A cooperation with European Union Jewish Students

 

 

Redovisning för året 2012 av projektet ”Tillsammans för Sverige”

2012 har varit ett fantastiskt händelserikt och vi hoppas att 2013 kommer bli minst lika lärorikt och utvecklande. I vår redovisning av året 2012 kan du läsa om projektets verksamhet, om vi mött våra mål under året samt vad vi lärt oss av att driva verksamheten.

 

 

Vad religionsfrihet innebär och när den får begränsas – En lathund om religionsfrihet. 

Svenska Missionsrådet beskriver skriften såhär:

”Burkadebatten, handskakningsdomen, minaretförbud, religiösa friskolor, förföljelse av religiösa minoriteter. Religionsfrihetsfrågor hamnar allt oftare på löpsedlarna. Funderar du på vad du tycker i de här frågorna? Är du förvirrad över vad religionsfrihet egentligen innebär? Den här skriften talar inte om vad du ska tycka i enskilda frågor. Däremot hittar du information om vad som gäller enligt internationell och svensk lag samt de kriterier som finns för att bedöma om en begränsning av religionsutövningen är legitim eller inte.” 

Till skriften finns också ett powerpoint-underlag för den som vill använda materialet i undervisning. 

 

 

Kartläggning religiöst motiverat fredsarbete

Sveriges Kristna Råd har kommit med en rapport där Tillsammans för Sveriges arbete uppmärksammas.

 

Andlighet och religiositet på Fryshuset – en inblick i en senmodern och global förändringskontext

Tillsammans för Sveriges projektledare Maria Kjellsdotter Rydinger skrev under våren 2010 sin magisteruppsats i religionsvetenskap om religion och andlighet på det mångreligiösa och förändringsbenägna Fryshuset.

Logga

Klicka här för att ladda ner vår logga.

Andra Resurser

Vi rekommenderar boken ”Religon som resurs? – Existensiella frågor och värderingar i unga svenskars liv” av Mia Lövheim och Jonas Bromander som resurs för er som vill fördjupa er inom frågor som:

– I vilka sammanhang möter unga religion idag?

– Är det skillnad mellan religion och politik i ungdomars värld?

– Har religionen någon betydelse för skapande av identitet?

– Skiljer sig värderingar mellan frikyrkligt aktiva ungdomar och andra?

– Vilken betydelse har islam i ungas liv?

– Kan religion vara en resurs som på en och samma gång bekräftar och motstår sekularisering?