New York

USA, NEW YORK

”For Adam and Eve to receive knowledge and wisdom it took a bite of a very special apple. We at ”Tillsammans för Sverige” also hope to receive inspiration, knowledge, and wisdom from taking a bite.”

Under två veckor i mars 2013 var metodutvecklingsgruppen samt projektets anställda på besök i New York för att inspireras och lära sig om de sätt som man arbetar med interreligiös dialog ”over there”. Under de sju dagar vi var där samarbetade vi med organisationerna Faith House Manhattan och Intercultural Forum för att ta del av de metoder och det arbete de bedriver.

Under resans gång förde vi ner våra reflektioner och tankar i en blogg som ni kan hitta här: Fryshuset i New York

 


Mahbub

Vilken var den största upplevelsen för dig i New York?

Jag vet inte om jag kan särskilja en specifik upplevelse som jag kan anse var bättre/större än andra. Men att vara i New York och USA för första gången lämnade självklart sina spår i mitt minne och bara att ta in hela omgivningen på plats i Time Square var väldigt överväldigande och mäktigt.

Jag vet inte om man kan kalla det för en upplevelse, men något jag upptäckte i New York och som drog mig närmare den egna gruppen i TFS var den öppenhet jag såg bland alla. Jag tänker särskilt på när vi var i moskén vid Park 51 och Othman guidade alla genom hur muslimer utför bönen och alla lyssnade ivrigt. Det var för mig ett praktexempel på uttrycket ”You dont need to embrace ideas to embrace people”. För här handlade det om att förstå och uppleva hur ”dem andra” hade det, genom att lära sig om ”deras” levnadssätt.

Vad tar du med dig för lärdomar hem till Sverige?

Det kanske låter som en kliché att säga att en resa har påverkat hur man tänker och är som person, men denna resa har gjort det för mig till en väldigt stor grad. Min inställning och syn på andra religioner, även om den må ha varit väldigt öppen redan innan resan, har vidgats och norm/fördomar är inte längre min referensbild av folk från andra trostillhörigheter. Detta har inte bara kommit som ett resultat av våra aktiviteter med Faith House Manhattan, utan en stor del har istället anammats från mina erfarenheter och möten med den egna gruppen.

Ett gemensamt ”Vi” skapades, vilket kommer att betyda otroligt mycket i det fortsatta arbetet med Tillsammans för Sverige. Den unika insikten vi nu har i varandras historier och livsuppfattning efter resan stärker banden mellan oss, oberoende av vilken religion vi tillhör. Innan var vi muslimer, kristna, judar, hinduer, sikher och ateister som jobbade för en interreligiös dialog. Nu är vi Tillsammans för Sverige som jobbar mot samma mål.

 

TACK

Resan var otroligt givande och vill passa på att tacka U.S. Embassy SwedenGertrude och Ivar Philipsson stiftelsen Svenska Kyrkan – Sofia församlingJudiska församlingen för att man möjliggjorde resan.