Marocko

Tillsammans för Sveriges internationella ungdomskoordinator, Dina El Mahy deltog i slutet av oktober 2012 på ett fem-dagars seminarium anordnat av Unionen för europeiska judiska studenter (European Union of Jewish Students) i Marrakech. Unionen valde Marocko som plats för att landet har en lång historia av multireligiös samlevnad. Syf

tet med vistelsen var att öka både den kulturella, religiösa och sociala förståelse deltagarna emellan, att skapa ett hållbart nätverk av muslimska och judiska ungdomar, att utbyta verktyg och metoder som kan användas i interreligiöst arbete och att uppmärksamma de projekt och satsningar som görs inom området. Under de fem dagarna hölls interaktiva workshops, ledda diskussioner och aktiviteter som syftade till att göra deltagarna bekväma med att kunna ta upp och diskutera “svåra” frågor med varandra.

Dinas rapport från resan går att läsa här

“Interfaith Muslim/Jewish Seminar: How can we foster a grass-root cooperation between Muslim and Jewish youth in the EU”