Paris

FRANKRIKE, PARIS

Som en del av vår metodutveckling anordnades en resa till Frankrike. Här följer en reseskildring utifrån Tillsammans för Sveriges internationella ungdomskoordinator, Dina El Mahys perspektiv. 

Tillsammans för Sveriges ungdomar fick möjligheten att bo tio minuter ifrån Sacre Coeur Basilikan som låg mitt i smeten i det livliga distriktet Mont Marte.

Andra dagen i Paris besökte Tillsammans för Sverige en Sefard Synagoga där huvudrabbinen berättade om Judarnas historia i Frankrike, hur det är att vara religiös jude i ett sekulärt land och hur judarna förhåller sig till muslimerna med avseende på den politiska konflikten i mellanöstern. De svensk-judiska ungdomarna drog en parallell med  dem fransk-judiska ungdomarna och deras syn på religion och insåg att de judiska ungdomar i Frankrike förhöll sig mer ortodoxt till judendomen.

Samma dag som Tillsammans för Sverige besökte Synagogan fick vi också möjlighet att besöka det Tibetanska Templet i Paris. Det gavs en guidad visning i Templet och vi blev bjudna på en tibetansk måltid! På trappstegen till templet samlades vi för att diskutera vad det innebär att vara en religiös person och vem eller vilka som vi anser kan vara en modern symbol för religiositet i våra personliga liv.

Tredje dagen besökte TFS stora moskén i Paris, där diskuterades skillnaderna med vad det innebär att vara religiös i det svenska samhället jämfört med i det franska samhället. Moskéns imam berättade om “El Ghazeli”, institutet där franska imamer utbildas utifrån den franska kontexten som ett sätt att förebygga “importerad” extremism. Metodutvecklingsungdomarna fick därefter lyssna på när de franska ungdomarna berättade om Laicite, den franska sekularismen, och vilken roll den fyller för fransmännen i samhället.

 

Tillsammans för Sveriges resa slutade där den började, i Sacre Cour katedralen där vi deltog i Pingstfirandet och delade en måltid som var tillagad av nunnorna. Där diskuterade ungdomarna från CIEUX och Tillsammans för Sverige hur man som religiös individ förhåller sig till en annan religions gudstjänst. Vad betyder det att ägna sitt liv till att enbart tjäna Gud? Vad betyder det för oss som lever i sekulära samhällen och hur kan ett sådant beslut uppfattas?