Advisory board

TFS är ett snabbt växande projekt. Nya verksamheter startas i Malmö, Göteborg och Stockholm. Det finns ett stort intresse på flera orter i Sverige att samarbeta med projektet. I takt med att fler unga med olika religions- och livsåskådningsbakgrunder engagerar sig, har frågeställningar och beslut blivit alltmer komplexa och känsliga. TFS har därför sett ett behov av att knyta fler kompetenser till projektet som på olika sätt kan stötta, finnas till hands och fungera som bollplank när det behövs. Det är också viktigt för att söka vägar för en mer långsiktig finansiering.

Den 5 december 2013 samlades TFS nya Advisory board på Fryshuset.

Tillsammans för Sveriges advisory board består av följande personer:

Max Stockman från SST, handläggare för kontakt med muslimska och ortodoxa samfund

Patrick Grutzkyn, Anna Lindh foundation,

Anna Johansson, socialchef Stadsmissionen

Alexander Bengtsson, vice VD stiftelsen Expo  

Helene Egnell, stiftadjunkt, Centrum för religionsdialog

Abdallah Salah, vice ordf. i Islamiska förbundet, förbundsordförande Ibn Rushd

Hans Ulfvebrand, domprost, Stockholms stift

Robert Weil, finansman, initiativtagare till Berättarministeriet

Eskil Franck, Forum för levande historia.

Mohammad Fazlashemi, professor i islamologi.

Ulla Gudmundsson, skribent och fd sändebud för den Heliga stolen.

Fazeela Selberg Zaib, bloggare och egen företagare.

Rita Criborn, Fryshusets ledningsgrupp