För lärare

Skolinspektionens kvalitetsgranskning av 47 gymnasieskolor som gjordes 2010 visade att religionsundervisningen inte i tillräcklig utsträckning tar tag i elevernas behov och intressen och inte ger dem chans att utmana sina fördomar och växa som individer. Tillsammans för Sverige har under flera år tagit fram metoder och pedagogiska verktyg för att lyfta fram elevernas intresse och erfarenhet av religion/livsåskådningar.

Vi erbjuder föreläsningar och temadagar för lärare och pedagoger utifrån våra erfarenheter med fokus på normkritik, interreligiösa arbetssätt och hur man praktiskt gör och skall tänka på för att ta vara på det mångreligiösa klassrummet.

För mer information och prisuppgifter kontakta Maria Kjellsdotter Rydinger