För skolklasser

Många ungdomar inom Tillsammans för Sverige har  önskat att de som elever på olika sätt hade bjudits in i skolundervisningen. Trots att de är experter på hur det är att vara muslim, jude, hindu eller troende kristen i Sverige är det sällan någon lärare som frågar eller ber om deras berättelser.  Förenklade beskrivningar i skolböcker har lett till att fördomar snarare förstärkts. Deras religion har objektifierats och gjorts till något främmande som de inte själva känner igen sig i.

Istället för att delta i paneldebatter i stora aulor har TFS valt att besöka klasser. Vi anser att frågor om religion och livsåskådning inte lämpar sig att ta upp i debatter med många åhörare utan snarare bör vara ett nära samtal där man kan mötas ansikte mot ansikte. Våra metoder handlar om att skapa utrymme för att komma bortom stereotypa bilder av religiösa och de som tillhör icke-normen i samhället. 

 

Vi erbjuder tre olika program.

Det här är mitt Sverige

Tillsammans för Sveriges ungdomar har de senaste åren besökt ett flertal skolor och träffat  flera hundra ungdomar varje termin i Stockholmsområdet. Vårt vanligaste skolprogram bygger på ”Storytelling. Där unga delar med sig av sina berättelser från olika religiösa och kulturella traditioner i Sverige. Genom olika metoder exempelvis KLICK får eleverna en möjlighet att på ett sätt interraktivt sätt ställa frågor och fundera kring

K – Kunskap; vilka nya kunskaper har jag fått?
L – Likheter; finns det något i berättelsen som jag känner igen i mitt eget liv?
I – Intresse; vad intresserade mig i berättelsen och vad skulle jag vilja fråga om?
C – Chans; vad skulle hända om jag blev vän med den som berättar?
K – Komplicera/kompletterande; var det något som komplicerade min bild av den andra? Eller fick jag en kompletterande bild av den andre.

Skräddarsydda workshops

Om en skola vill ordna en temadag eller har möjlighet att erbjuda längre workshopspass kan TFS skräddarsy olika utbildningsförslag. Exempelvis kring hur man ställer bra och dåliga frågor, Storytelling,  trygghetskontrakt (ett safe space) kring hur man kan samtala om våra olikheter och skillnader i religion och kultur och hur man kan ta till vara på religionserfarenheterna i klassrummet på ett pedagogiskt sätt.

Vill du veta mer eller få ett kostnadsförslag kontakta Liam Sallmander

Face to face

I samarbete med den Brittiska organisationen Three faith forum har vi tagit fram ett skolprogram som kallas för Face to Face – Expanding the Definition of Us. Det är anpassat för ett lektionspass på 1.5-2 timmar. Under lektionspasset berättar tre ungdomar från olika livsåskådningsbakgrunder hur det är att växa upp i Sverige utifrån just deras erfarenheter. En moderator hjälper till att leda samtal och ställa frågor inom ett ”safe space”.